Tren gratis i sommer 12 mnd binding fra 1. aug Adm gebyr tilkommer ved innmelding